FAQ Orfeo Events

Hoe werkt het?

Wat is de rol en toegevoegde waarde van Orfeo Events?

Orfeo Events garandeert de organisatie van een hoogwaardige service. Ons maatschappelijk doel is de verspreiding  en het delen van kunst in de samenleving. Onze kunstenaars zullen graag een dialoog aangaan met hun publiek en hun passie met plezier delen.

Voor welke aangelegenheden kunnen de artiesten van Orfeo presteren?

 

Voor alle mogelijke privé of beroepsevenementen.

 

Ik wil een performance van een artiest voor een evenement, hoe gebeurt het ?

 

U bekijkt de catalogus met artiesten van Orfeo Events. U maakt uw keuze en neemt contact met ons op met vermelding van de plaats, het moment en alle details die nodig zijn voor de organisatie van de prestatie.
Orfeo neemt contact met u op om de beschikbaarheid van de artiest en de nodige praktische regelingen te bevestigen.

 

Ik wil graag een andere prestatie dan wat wordt voorgesteld (duur, programma), is het mogelijk?

 

Natuurlijk, in dit gevalmoet U dit in uw registratieformulier vermelden.
Wij zullen met de artiest van uw keuze bekijken wat kan en indien dit een aanpassing van de prijs met zich meebrengt.

 

Ik weet niet wat te kiezen, kan Orfeo mij adviseren?

 

Met plezier, neemt u dan contact met ons op.

 

Ik wil graag iets heel specifieks dat niet in de catalogus staat, is het mogelijk?

 

Ja, we hebben veel contacten in de kunstwereld. Als het een specifieke discipline (circuskunsten bv) is, kunnen we dit opzoeken.
Uiteraard moet er voldoende tijd op voorhand zijn en het speciaal vooorbereiden een bijzonder programma kan een prijsverhoging met zich meebrengen.
Neem dan contact met ons op.

 

Ik ben een artiest en wil graag mij bij Orfeo Events aansluiten hoe kan dat?

 

Neem contact met ons op via het artiestenformulier.

 

Zijn de artiesten van goede kwaliteit?

 

Ja, we werken alleen met kwalificeerde artiesten, wiens kwaliteit, originaliteit en persoonlijkheid we waarderen.

 

Worden de artiesten geëvalueerd?

 

Ja, we vragen klanten om feedback over de kwaliteit van de prestatie en de organisatie ervan.

 

Eist Orfeo Events dat de artiesten exclusief bij Orfeo presteren?

 

Neen. De artiesten beheren hun andere verplichtingen zoals zij dat wensen, maar als de klanten via Orfeo Events in contact komen met de artiesten, vragen we de artiesten om door Orfeo Events te gaan voor de organisatie van de prestaties.

 

Kan ik rechtstreeks contact opnemen met de artiesten zonder via ORFEO-events door te gaan om minder te betalen?

 

We vragen artiesten om dit type aanpak te weigeren om de volgende redenen:
Orfeo Events ondersteunt het Orfeo Social-project en de twee projecten gaan hand in hand. Bovendien verliest u de organisatorische follow-up en de garantie van de prestatie.

 

Hoe gebeurt de betaling ?

 

Orfeo Events factureert de totaliteit van de prestatie aan de klant en betaalt vervolgens de artiest.

 

Is er een voorschot te betalen?

 

Op het moment van de bespreking betaalt de klant een voorschot van min 50 € of 15% van de totale prijs.

 

Hoe is de prijs vastgesteld ?

 

Door de artiesten zelf op basis van hun ervaring, voorbereiding, discipline, duur, aantal artiesten en benodigde materialen.

 

Is de huur van de materiaal inbegrepen?

 

De artiest stelt zijn prijs vast door de huurprijs en eventuele materiaalkosten op te nemen, zodat de prijs van de prestatie een globale prijs is (exclusief reiskosten).

 

Zijn reiskosten inbegrepen?

 

De artiesten bepalen een geografisch gebied waarin ze tussenkomen zonder reiskosten. Als de prestatie buiten deze zone plaatsvindt, betaalt de klant de extra reiskosten.

 

Krijgt Orfeo Events een commissie op de prestatie ?

 

Ja, op de eindafrekening door de klant betaald. Deze commissie bedraagt 15% met een minimum van 50 €, wat het bedrag van de voorschot is.
Deze commissie ondersteunt het project Orfeo Social. Orfeo Events raakt geen commissie over de honoraria van de artiesten.

 

Quid in geval van annulering?

 

Als de artiest annuleert vanwege overmacht (ongeval, ziekte), zal Orfeo Events alles in het werk stellen om een vervanger te vinden. Indien nodig krijgt de klant de volledige prijs terug zonder verdere compensatie.
Als de klant minder dan 2 weken vóór het evenement annuleert, is de volledige prijs verschuldigd.
Als de klant annuleert tussen 4 weken en 2 weken vóór het evenement, is 50% van de prijs verschuldigd.
Als de klant meer dan 4 weken vóór het evenement annuleert, blijft de aanbetaling voor Orfeo Events.