Privacy

Orfeo respecteert de privacy regels en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor het is verzameld. In geen geval zal Orfeo de persoonsgegevens zonder toestemming aan derden meedelen.